Koulutetut tuomarit

Sukunimi Etunimi Kotipaikka
Hytönen Kirsi Äänekoski
Kuukkanen Mari Äänekoski
Väisänen Susanna Äänekoski
Pollari Perttu Äänekoski
Kuukkanen Ville Äänekoski
Siidorov Virpi Äänekoski
Pelander Niina Äijälä
Loikkanen Sanna-Maija Varkaus
Vierelä Heikki Turku
Koivisto Tomi Tikkakoski
Kontio Toni Tervo
Hänninen Jyri Tampere
Laaksonen Helena Tampere
Tuomisto Tapio Tampere
Viiala Riikka Tampere
Welling Jarkko Tampere
Maasalo Ida Söderkulla
Kuukkanen Anneli Sumiainen
Pihlainen Satu Sumiainen
Pulkkanen Ulla Sumiainen
Vuori Niina Saarijärvi
Rautiainen Timo Saarijärvi
Kaarakainen Marie Parntala
Huttunen Satu Oulu
Kangas Maarit Oulu

1 of 4