Koulutetut tuomarit

Sukunimi Etunimi Kotipaikka
Salonen Saara Äänekoski
Kuukkanen Ville Äänekoski
Väisänen Susanna Äänekoski
Hytönen Kirsi Äänekoski
Siidorov Virpi Äänekoski
Kuukkanen Mari Äänekoski
Loikkanen Sanna-Maija Varkaus
Vierelä Heikki Turku
Nummelin Ann-Marie Turku
Lindeman Tiina Tikkakoski
Koivisto Tomi Tikkakoski
Kontio Toni Tervo
Hänninen Jyri Tampere
Kuivila Päivi Tampere
Nieminen Mika Tampere
Viiala Riikka Tampere
Tuomisto Tapio Tampere
Suomela Kirsi Tampere
Welling Jarkko Tampere
Laaksonen Helena Tampere
Pihlainen Satu Sumiainen
Pulkkanen Ulla Sumiainen
Maasalo Ida Sipoo
Vuori Niina Saarijärvi
Kaihlajärvi-Muittari Taina Saarijärvi

1 of 4