Koulutetut tuomarit

Sukunimi Etunimi Kotipaikka
Eerola Anitta
Virtanen Antti
Drockila Sauli
Siilin Sanna
Yliskoski Miia
Tuukkanen Tiina
Lillsunde Sami
Mänkäri-Nyberg Leena
Penttinen Anne -
Sorsakivi Milla Espoo
Koivula Eveliina Espoo
Nurmenniemi Jani Haapajärvi
Pavloff Juhani Haapajärvi
Ollikainen Terhi Halli
Lilja Minna Heinäkylä
Lappalainen Matti Heinäkylä
Lappalainen Heli Helsinki
Mikkonen Satu Helsinki
Soiluaho Johanna Hietama
Pollari Perttu Hietama
Peltola Tanja Hyvinkää
Kuosmanen Jenni Hyvinkää
Lehtinen Riina Hyvinkää
Komulainen Adelina Iisalmi
Vuorenoja Anne-Marie Ilmarinen

1 of 4