Koulutetut tuomarit

Sukunimi Etunimi Kotipaikka
Eerola Anitta
Murto Mari
Yliskoski Miia
Kaihlajärvi-Muittari Taina
Lillsunde Sami
Onikki Heli
Drockila Sauli
Hjerppe Sanna
Mänkäri-Nyberg Leena
Virtanen Antti
Tuukkanen Tiina
Koivula Eveliina Espoo
Sorsakivi Milla Espoo
Pavloff Juhani Haapajärvi
Ollikainen Terhi Halli
Lappalainen Matti Heinäkylä
Lilja Minna Heinäkylä
Mikkonen Satu Helsinki
Soiluaho Johanna Hietama
Kuosmanen Jenni Hyvinkää
Peltola Tanja Hyvinkää
Lehtinen Riina Hyvinkää
Sipilä Anne-Marie Ilmarinen
Tiiva Päivi Jokihaara
Anria Sari Jyväskylä

1 of 4