Koulutetut tuomarit

Sukunimi Etunimi Kotipaikka
Lehtinen Riina Hyvinkää
Lappalainen Matti Heinäkylä
Laine Heli Niinikoski
Lahtela Riikka Kinkomaa
Laaksonen Helena Tampere
Kuukkanen Mari Äänekoski
Kuukkanen Anneli Äänekoski
Kuukkanen Ville Äänekoski
Kuosmanen Jenni Hyvinkää
Kuivila Päivi Tampere
Kontio Toni Tervo
Koivula Eveliina Espoo
Koivisto Tomi Tikkakoski
Kleemola Minna Kokkola
Kilpeläinen Antti Lahti
Kihlström Minna Oulu
Kangas Maarit Oulu
Kaihlajärvi-Muittari Taina Saarijärvi
Kaarakainen Marie Parntala
Jämsen Ronja Jyväskylä
Juvani Jaana Oulu
Jossfolk Kim Lohja
Jossfolk Merja Lohja
Janhunen Pasi Kuusamo
Jaakkola Kati Lahti

3 of 4