Koulutetut tuomarit

Sukunimi Etunimi Kotipaikka
Kilpeläinen Antti Lahti
Kleemola Minna Kokkola
Koivisto Tomi Tikkakoski
Koivula Eveliina Espoo
Komulainen Adelina Iisalmi
Kontio Toni Tervo
Kuivila Päivi Tampere
Kuosmanen Jenni Hyvinkää
Kuukkanen Mari Äänekoski
Kuukkanen Ville Äänekoski
Laaksonen Helena Tampere
Lahtela Riikka Kinkomaa
Laine Heli Niinikoski
Lappalainen Heli Helsinki
Lappalainen Matti Heinäkylä
Lehtinen Riina Hyvinkää
Lilja Minna Heinäkylä
Lillsunde Sami
Lindeman Tiina Tikkakoski
Loikkanen Sanna-Maija Varkaus
Maasalo Ida Sipoo
Mikkonen Satu Helsinki
Muittari Suvi Jyväskylä
Mänkäri-Nyberg Leena
Nieminen Mika Tampere

2 of 4